Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. V symbolickém smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či sílu určitým místům. V hinduismu představuje hlavní poutní místa tzv. čardham, židé putovali do Síló a později do Jeruzaléma, kde byla Hospodinova svatyně a archa úmluvy. V křesťanství jsou významnými místy ta, která jsou spojena s životem Ježíše Krista nebo některého ze svatých. Vzdálené chrámy a svatyně navštěvovali též staří Řekové a Římané, podobně i Germáni.

V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život včetně komediantů.

Poutě v roce 2018

místo jméno farnost datum datum konání hodina
Bouček sv. Vojtěch Kasejovice 23. duben 29. duben 11:30
Lnáře Nejsv. Trojice Lnáře 27. květen 27. květen 8:00
Oselce sv. Markéta Kotouň 13. červnec 15. červnec 11:30
Kasejovice sv. Jakub Kasejovice 25. červenec 29. červenec 10:00
Mladý Smolivec sv. Vavřinec Budislavice 10. srpen 12. srpen 11:30
Kocelovice sv. Bartoloměje Lnáře 24. srpen 26. srpen 11:30
Kotouň Narození P. Marie Kotouň 8. září 9. září 11:30