Hřbitovní kostel sv. Jakuba stojí v severní části obce při hlavní průjezdové komunikaci na malém návrší nedaleko od pomalu zanikajícího tvrziště. Nejen, že ze hřbitova můžete spatřit vnější část valů tvrziště, ale i samotný kostel je velice zajímavý.

Jedná se o raně gotický kostel ze 3. třetiny 13. stol. V první pol. 18. stol. byl barokně upraven a koncem 18. stol. přestavěn. Později byl ještě upravován v letech 1856, 1868, roku 1892 zvýšena věž, další úpravy v letech 1913 a 1936.

Kostel je jednolodní, na východě pravoúhle uzavřený presbytářem a na jihozápadní straně s hranolovou věží. Na jižní straně lodi zachován gotický portál. Loď je plochostropá, presbytář zaklenutý křížovou klenbou.

PŘEHLED DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ FARNOSTI KASEJOVICE