Příprava na sv. biřmováni

1 a 3 sobota v měsíci v 10:00

Příprava na sv. přijímání

2 a 4 sobota v měsíci individuální (rodina)